Acasa      Servicii Mediere     Cursuri continua      Publicatii     Contact                      

Politica de securitate                       Politica Cookers


Biroul individual al mediatorului

”Victor Cojocari”

Telefoane   de   contact

mob. +373 69 335 873

mob. +373 79 335 873

mail: armurierul@gmail.com

c/f 43731016, MD-2021, Moldova

mun. Chisinau, str. Drumul Viilor 38/1, ap. 29, scara 1

Circula Maxi-Taxi nr. 186 si troleibusul nr. 35 - https://www.eway.md/md/cities/chisinau/routes

Organul de coordonare a activitatii mediatorilor

Consiliul de mediere are următoarele atribuţii:

a) decide cu privire la eliberarea atestatelor de mediator, precum și la suspendarea, Óncetarea și reluarea activității de mediator;

b) stabilește și aprobă standarde de formare iniţială şi continuă a mediatorilor;

c) verifică modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor de mediere, precum şi modul de respectare a standardelor de pregătire iniţială şi continuă a mediatorilor;

d)examinează plÓngerile privind activitatea mediatorilor, constată abaterile;

e) hotărăşte asupra răspunderii disciplinare a mediatorilor;

f) elaborează şi aprobă normele deontologice;

g)  exercită alte atribuţii prevăzute de lege şi de Regulamentul Consiliului de mediere.


Date contact:

e-mail: mediere@justice.gov.md

pagina web: www.mediere.gov.mdBiroul Individual al Mediatorului "Victor COJOCARI"  2012 - 2024