Acasa      Servicii Mediere     Cursuri continua     CV     Publicatii     Contact     


Biroul Individual al Mediatorului "Victor COJOCARI"
 ofera posibilitatea partilor
de a solutiona prin mediere
 
urmatoarele conflicte sau litigii:
                                                                              
1.

Comerciale si civile extrajudiciar,  conform art. 1917-1925  Cod civil;

2.Comerciale si civile aflate pe rol in instanta de judecata in orice faza de examinare;
3.Penale, prevazute la art. 109 al CP;
4.Partea civila a dosarului penal,  altele decat cele prevazute la art. 109 al  CP;
5.Contraventionale, conform art. 4551 al CC.

Descarca Cererea de mediere

Persoana juridica     Persoana fizica


Biroul efectueaza medierea in limbele romana si rusa.

DATE  STATISTICE
 privind medierea litigiilor/conflictelor
efectuate de birou:

Anul Cereri inregistrate Medieri finalizate cu tranzactii
2019 115 102, din care 21 comerciale
2018 109 105, din care 12 comerciale
20172824, din care 6 comerciale
Nu lasati conflictul sa  va cucereasca   veniti la  mediere !

Experienta din 2012         Luni - Vineri: 9.00 - 18.00         Sambata-Duminica: la solicitare


Extras din Legea 133 privind protectia datelor cu caracter personal

Biroul Individual al Mediatorului "Victor COJOCARI" operator de date cu caracter personal Nr. 0000300-02

O N O R A R I U
     Onorariul minim aplicat in Birou este de 300 lei. De regula,  se aplica 1 % din valoarea actiunii (de  3 ori mai mica ca taxa de stat), dar nu mai mult de 16.650,00 lei pentru persoane fizice.
       In cazurile conflictelor nepatrimonale de comun acord, onorariul se va stabili reiesind  din  timpul si complexitatea cazului, dar nu mai putin de 300 lei/ora.
        Plata poate fi efectuata in numerar sau prin transfer bancar cu eliberarea bonului de plata si/sau facturii fiscale.


De ce mediere e ceva mai ..... decat celelalte cai de solutionare ?

           Luăm un exemplu de o creanță de 1.000.000,00 lei dintre doi agenți economici
(dar similar se soluționează orice alt conflict: partajarea bunurilor la divorț, pensia alimentara pentru copil, litigii de munca, datorii, accidente rutiere (care se incadrează in art. 109 CP sau neesențiale), infracțiuni penale conform art. 109, contravenții și orice alte conflicte.

           Varianta I: Soluționarea in instanța de judecată

         3% - taxa de stat - 30.000,00 lei + avocat (reprezentant) + timp de minim 1 an de zile. Daca se depune apel sau recurs, la fiecare etapa poate aparea iarasi taxe de stat (75% sau 50% din taxa de stat initiala, in cazul cererilor de apel sau recurs asupra hotararilor emise de instante). Partea care a pierdut judecata achita si cheltuielele de judecata. Daca s-a trecut toate nivelele instantelor cu obligativitatea de a achita taxele de stat  30.000,00 + 22.500,00 + 15.000,00 = 67.500,00 lei reprezinta numai taxa de stat + restul cheltuielelor pentru avocati + timp pierdut (poate fi si ani de zile) si nervi.

          Varianta II: Solutionarea prin mediere

         Onorariu maxim ar fi 10.000,00 lei = 1% din valoarea disputei  (se achita in egala măsura de parti sau cum convin partile prin contractul de mediere). Pentru onorariu incasat, mediatorul este obligat de a elibera bon de plata pentru incasarea in numerar de la persoana fizica si bon de plata si factura (dupa prestarea serviciului) pentru persoane juridice (sau numai factura fiscala, in cazul transferului bancar). Durata solutionarii din propria experienta - de la 3 ore pana la maxim 1 luna (2-3 sesiuni comune si cateva sesiuni separate ale mediatorului cu partile cu utilizarea la maxim facilitatile informationale: telefonia mobila, Skype, Viber, WhatsApp, mail, etc.).

        Tranzactia semnata este contractul, prin care partile previn un proces ce poate sa inceapa, termina un proces inceput sau rezolvă dificultatile ce apar in procesul executarii unei hotarari judecatoresti si are intre parti autoritatea lucrului judecat (art. 1917-1920 al Codului Civil). O Tranzactie poate fi intocmita si fara mediator, dar atunci, cand nu este executata partial sau total nu are facilitatile unie Tranzactii semnate de mediator.

 
          Facilitatile in caz de neexecutare partiala sau totala a tranzactiei
 contrasemnate de mediator:

      - confirmarea Tranzactiei de instanta de judecata se efectueaza in 15 zile lucratoare, fara citarea partilor si fara achitarea taxei de stat (Procedura este mentionata in art. 487-490 al Codului de Procedura Civila). Odata cu confirmarea tranzactiei se emite si titlul executoriu - art. 490(2) al Codului de Procedura Civila.

      Daca in cadrul medierii nu s-a ajuns la semnarea tranzactiei, Procesul-verbal de incetare a medierii serveste drept baza de reducere a taxei de stat cu 25%.

        La mediere se poate adresa si in timpul examinarii cauzei de catre instanta de judecata, la orice etapa a ei (cu sau fara suspendarea procesului de judecata). In acest caz dupa finalizarea procedurii de mediere - tranzactia si procesul-verbal de incetare a medierii se transmit instantei pentru confirmare.

          Facilitatile in acest caz sunt urmatoarele (art. 39 al Legii medierii nr. 137 din 03.07.2015 ):

       a) n cazul finalizării procesului de mediere prin tranzacție asupra tuturor pretențiilor, taxa de stat se restituie n proportie de:
         100% – pentru impacarea in instanta de fond;
           75% –
pentru impacarea in instanta
de apel;
         50% – 
pentru impacarea in instanta de recurs;
       b) in cazul finalizarii procesului de mediere cu impacarea partiala a partilor asupra pretentiilor patrimoniale, taxa de stat se reduce si se restituie proportional valorii pretentiei solutionate prin impacare.

Urmere, medierea este cea mai rapida forma de solutionare a litigiilor si cu costuri mai mici  !!!Biroului de mediere

     a) camera pentru sesiuni comune de mediere

   
      b) camera pentru sesiuni separate de mediere


    Principiile de baza a medierii:

     a) participarea benevola la mediere;
    b) confidentialitatea;
    c) libera alegere a mediatorului;
    d) egalitatea partilor in proces;
    e) independenta, neutralitatea si imparţialitatea mediatorului;
    f) flexibilitatea procesului de mediere.

            Avantajele medierii

1. Este cea mai umana metoda de solutionare a conflictelor.

2. Hotarirea este luata de partile aflate in conflict, ca rezultat al negocierilor directe dintre parti in cadrul medierii, si nu a judecatorului, cum este in situatia solutionarii conflictului in instanta. Deasemenea, in instanta partile aflate in conflict sint pe al II-a plan. In prim plan este avocatul, procurorul, etc., care concureaza intre ei, totodata in majoritatea cazurilor civile, partile aflate in conflict nici nu participa in judecata, imputernicind un avocat.

3. Procesul de mediere este neformal, partile desinestatator decid asupra modului, timpului, locului, etc. privind medierea, pe cind judecata are proceduri stricte.

4. Timpul solutionarii conflictului dureaza de la citeva zile pina la maxim 3 luni, pe cind judecata poate dura ani de zile.

5.Costul medierii este incomparabil cu cheltuielele de judecata, fiind de multiple ori mai mic.

6. Procedura medierii este confidentiala, fiind consemnata clauza de confidentialitate, pe cand judecata este o procedura publica, creind in multe situatii incomoditati psihologice partilor.

7. In cadrul medierii partile nu trebuie sa prezinte dovezi, probe, deoarece partile constient si binevol au ales medierea si fiecare parte stie ce rol si actiuni a avut in acest conflict.

8. In cadrul medierii partile conlucreaza pentru a depasi conflictul, pe cind in judecata partile se antagonizeaza.

9. Scopul medierii este indreptat spre viitor, creind conditiile necesare pentru impacarea partilor, consumarea conflictului si crearea unor premize bune pentru viitor, pe cind instanta are scopul de a solutiona conflictul din trecut, lasind partile antogonizate pe viitor.

10. In rezultatul medierii ambele parti cistiga, deaorece conflictul se consuma, pe cind in instanta este cel care a castigat si este cel care a pierdut.

11. In rezultatul medierii in majoritatea cazurilor se scot tensiunile emotionale si posibilitatea de a pastra/crea relatii pe viitor, pe cind dupa instanta, in majoritatea cazurn9ilor tensiunile emotionale ramin si nu sint posibile de a pastra/crea careva relatii pe viitor.

12. Medierea permite partilor de a solutiona conflictul la asa conditii (se intelege ca in campul legislativ), care, intr-o examinare clasica in instanta de judecata nu ar fi posibile de realizat.

    


EXTRAS din

Codul de procedura civila al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415),
 
      Articolul 487. Competenta de examinare a cererii
    (1) Cererea de confirmare a tranzactiei, prin care partile previn un proces civil, si de eliberare a titlului de executare silita se depune in scris de catre partea procesului de mediere sau reprezentantul legal al acesteia la instanta judecatoreasca de la domiciliul sau de la sediul piritului.
    (2) Tranzactiile incheiate in litigiile civile si comerciale cu element de extraneitate se confirma in conditiile prezentului capitol daca examinarea litigiului solutionat prin tranzactie este de competenta instantelor judecatoresti ale Republicii Moldova si executarea tranzactiei, in tot sau in parte, urmeaza a fi efectuata pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 488. Continutul cererii de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil si de eliberare a titluluide executare silita
    (1) in cererea de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil si de eliberare a titlului de executare silita se indica:
    a) instanta careia ii este adresata cererea;
    b) numele si prenumele mediatorului care a mediat litigiul;
   c) numele si prenumele sau denumirea partilor procesului de mediere, domiciliul sau sediul acestora, numerele de telefon/fax, adresa electronica si alte date de contact;
    d) data incheierii tranzactiei;
    e) solicitarea partii interesate de a se confirma tranzactia si de a i se elibera titlul de executare silita a tranzactiei;
    f) dupa caz, datele de contact ale reprezentantului legal al reclamantului.
    (2) La cererea de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil si de eliberare a titlului de executare silita se anexeaza:
    a) tranzactia in original;
    b) conventia de mediere, daca o astfel de conventie a fost incheiata;
    c) copia de pe procesul-verbal privind incetarea procesului de mediere;
    d) dupa caz, actele ce atesta executarea partiala a tranzactiei.
    (3) Daca cererea a fost depusa cu incalcarea prevederilor prezentului articol, acesteia nu i se da curs, in conformitate cu art. 171.
    Articolul 489. Examinarea cererii de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil
    (1) Cererea de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil se examineaza in regim de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii, fara citarea partilor. Instanta trimite partii care se opune executarii benevole a tranzactiei copiile de pe cererea de confirmare a tranzactiei si de pe materialele anexate, stabilind un termen pentru prezentarea referintei.
    (2) Daca instanta considera necesar, aceasta convoaca partile interesate pentru audieri, instiintindu-le despre data, ora si locul sedintei, fara intocmirea procesului-verbal.
    (3) Judecatorul refuza confirmarea tranzactiei daca aceasta:
    a) contravine legii ori incalca drepturile, libertatile si interesele legitime ale persoanei, interesele societatii sau ale statului;
    b) a fost incheiata cu incalcarea prevederilor Legii cu privire la mediere.
    Articolul 490. Solutionarea cererii de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil
    (1) in cazul admiterii cererii, judecatorul emite o incheiere privind confirmarea tranzactiei, in care se indica:
    a) numarul dosarului si data eliberarii incheierii;
    b) instanta, numele și prenumele judecatorului care a emis incheierea;
    c) numele și prenumele sau denumirea partilor care au incheiat tranzactia, domiciliul sau sediul si, dupa caz, datele lor bancare, precum si alte date de contact;
    d) numele și prenumele sau denumirea partii care a solicitat confirmarea tranzactiei;
    e) constatarile si concluziile instantei privind admiterea sau respingerea cererii.
    f) caracterul executoriu al incheierii ramase definitive;
    g) termenul si modul de contestare a incheierii.
    (2) Concomitent cu emiterea incheierii prevazute la alin.  (1), judecatorul elibereaza si titlul executoriu, susceptibil de executare silita.
    (3) Daca se refuza confirmarea tranzactiei, instanta judecatoreasca pronunta o incheiere motivata, care poate fi atacata cu recurs.”
EXTRAS din
       Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302),

       Articolul 4. inlesnirile vizind taxa de stat
    (1) Sint scutiti de plata taxei de stat in instantele judecatoresti:
    113) partile – in cazul confirmarii tranzactiei de catre instanta judecatoreasca in cadrul unui proces de mediere care a avut loc in afara procesului civil;
     (7) Sint scutiti de plata taxei de stat pentru indeplinirea actelor notariale:
    a1) partile – in cazul investirii cu formula executorie de catre notar, in conditiile stabilite de lege, a tranzactiei incheiate intre persoane juridice in cadrul unui proces de mediere care a avut loc in afara procesului civil;
      Articolul 7. Restituirea taxei de stat
   Taxa de stat platita urmeaza a fi restituita partial sau integral in cazul:
    7l) finalizarii procesului de mediere prin tranzactie asupra tuturor pretentiilor sau cu impacarea partiala a partilor asupra pretentiilor patrimoniale, in cuantumul si in conditiile prevazute la art. 39 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere;


Conflictele nesolutionate – sunt pietrele care se depun pe suflet,
de aceea nu le colecta, deoarece cu timpul, vei cadea sub greutatea lor !
+373 69.335.873+373 79.335.873

 Nu lasati conflictul sa  va cucereasca 
- veniti la  mediere !


Experienta din 2012        Luni - Vineri: 9.00 - 18.00        Sambata-Duminica: la solicitare       +373 69.335.873


  

Biroul Individual al Mediatorului "Victor COJOCARI"  2012 - 2020