Biroul Individual al Mediatorului Victor COJOCARI ofera posibilitatea partilor aflate intr-un conflict sau litigiu de a solutiona prin mediere:

          Biroul efectueaza medierea in limbele romana si rusa.Imaginile Biroului de mediere
     a) camera pentru sesiuni comune de mediere   
      b) camera pentru sesiuni separate de mediere


    Principiile de baza a medierii:

    a) participarea benevola la mediere;
    b) confidentialitatea;
    c) libera alegere a mediatorului;
    d) egalitatea partilor in proces;
    e) independenta, neutralitatea si imparţialitatea mediatorului;
    f) flexibilitatea procesului de mediere.

            Avantajele medierii

1. Este cea mai umana metoda de solutionare a conflictelor.

2. Hotarirea este luata de partile aflate in conflict, ca rezultat al negocierilor directe dintre parti in cadrul medierii, si nu a judecatorului, cum este in situatia solutionarii conflictului in instanta. Deasemenea, in instanta partile aflate in conflict sint pe al II-a plan. In prim plan este avocatul, procurorul, etc., care concureaza intre ei, totodata in majoritatea cazurilor civile, partile aflate in conflict nici nu participa in judecata, imputernicind un avocat.

3. Procesul de mediere este neformal, partile desinestatator decid asupra modului, timpului, locului, etc. privind medierea, pe cind judecata are proceduri stricte.

4. Timpul solutionarii conflictului dureaza de la citeva zile pina la maxim 3 luni, pe cind judecata poate dura ani de zile.

5.Costul medierii este incomparabil cu cheltuielele de judecata, fiind de multiple ori mai mic.

6. Procedura medierii este confidentiala, fiind consemnata clauza de confidentialitate, pe cand judecata este o procedura publica, creind in multe situatii incomoditati psihologice partilor.

7. In cadrul medierii partile nu trebuie sa prezinte dovezi, probe, deoarece partile constient si binevol au ales medierea si fiecare parte stie ce rol si actiuni a avut in acest conflict.

8. In cadrul medierii partile conlucreaza pentru a depasi conflictul, pe cind in judecata partile se antagonizeaza.

9. Scopul medierii este indreptat spre viitor, creind conditiile necesare pentru impacarea partilor, consumarea conflictului si crearea unor premize bune pentru viitor, pe cind instanta are scopul de a solutiona conflictul din trecut, lasind partile antogonizate pe viitor.

10. In rezultatul medierii ambele parti cistiga, deaorece conflictul se consuma, pe cind in instanta este cel care a castigat si este cel care a pierdut.

11. In rezultatul medierii in majoritatea cazurilor se scot tensiunile emotionale si posibilitatea de a pastra/crea relatii pe viitor, pe cind dupa instanta, in majoritatea cazurn9ilor tensiunile emotionale ramin si nu sint posibile de a pastra/crea careva relatii pe viitor.

12. Medierea permite partilor de a solutiona conflictul la asa conditii (se intelege ca in campul legislativ), care, intr-o examinare clasica in instanta de judecata nu ar fi posibile de realizat.

     FACILITATILE  medierii           

    Ce facilitati prevede Legea medierii Nr. 137 din 03.07.2015 :
    1.
Daca medierea s-a finalizat cu tranzactie si  nu a fost executata  total sau partial - ea poate fi aprobata in regim de urgenta, fara a achita taxe de stat prin confirmarea Tranzactiei de instanta de judecata.

    Articolul 33. Executarea tranzactiei
    (1) Tranzactia este obligatorie pentru parti si se executa benevol in termen de 20 de zile, daca partile nu au stabilit altfel.
    (2) Daca tranzactia incheiata in cadrul unui proces de mediere, care a avut loc in afara procesului civil, nu este executata benevol, pentru a fi executata silit, aceasta poate fi, dupa caz:
    a) confirmata de catre instanta de judecata in conditiile Codului de procedura civila; sau
    b) investita cu formula executorie de catre notar, in conditiile stabilite de lege, daca a fost incheiata intre persoane juridice.
    (3) in cazul in care litigiul a fost solutionat prin mediere in cadrul procesului judiciar, dar tranzactia nu a fost executata benevol, pentru a fi pasibila de executare silita, la solicitarea partii interesate, tranzactia este confirmata de catre instanta de judecata in conditiile Codului de procedura civila.
    (4) in cazul in care litigiul a fost solutionat prin mediere in cadrul procesului arbitral, dar tranzactia nu a fost executata benevol, pentru a fi pasibila de executare silita, la solicitarea partii interesate, tranzactia se aproba prin hotarire arbitrala in conditiile legii.
    Art. 39 (4) Cererea privind confirmarea tranzactiei se examineaza in regim de urgenta, in cel mult 15 zile lucratoare de la data depunerii acesteia.


    2. Conform art. 39 (2) in cazul in care, pina la depunerea cererii de chemare in judecata, partile au participat la procesul de mediere, dar procesul de mediere a incetat fara incheierea tranzactiei, atunci, la depunerea cererii de chemare in judecata, taxa de stat se reduce cu 25%.
       
      Deci la litigii cu valoarea actiunii care impune taxe de stat mari, pana la 50.000 lei e convenabil de a participa in prealabil la mediere, pentru ca veti folosi o posibilitate de a solutiona litigiul rapid si cu surse financiare mai mici decat intr-un proces clasic de judecata. Daca si nu s-a ajuns la o tranzactie, Procesul-verbal de incetare a medierii serveste drept baza legala de a micsora taxa de stat cu 25%.   La o taxa de 50000 lei - 12500 lei !!!!!

    3. Daca litigiul este deja in judecata:
    Art. 39 (3) Partile care recurg la mediere dupa depunerea cererii de chemare in judecata beneficiaza de urmatoarele facilitati:
    a) eşalonarea achitarii taxei de stat;
    b) in cazul finalizarii procesului de mediere prin tranzactia asupra tuturor pretentiilor, taxa de stat se restituie in proportie de:
    100% – pentru impacarea in instanta de fond;
      75% – pentru impacarea in instanta de apel;
      50% – pentru impacarea in instanta de recurs;
    c) in cazul finalizarii procesului de mediere cu impacarea partiala a partilor asupra pretentiilor patrimoniale, taxa de stat se reduce si se restituie proportional valorii pretentiei solutionate prin impacare.

EXTRAS din

Codul de procedura civila al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415),


Articolul 487. Competenta de examinare a cererii
    (1) Cererea de confirmare a tranzactiei, prin care partile previn un proces civil, si de eliberare a titlului de executare silita se depune in scris de catre partea procesului de mediere sau reprezentantul legal al acesteia la instanta judecatoreasca de la domiciliul sau de la sediul piritului.
    (2) Tranzactiile incheiate in litigiile civile si comerciale cu element de extraneitate se confirma in conditiile prezentului capitol daca examinarea litigiului solutionat prin tranzactie este de competenta instantelor judecatoresti ale Republicii Moldova si executarea tranzactiei, in tot sau in parte, urmeaza a fi efectuata pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 488. Continutul cererii de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil si de eliberare a titluluide executare silita
    (1) in cererea de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil si de eliberare a titlului de executare silita se indica:
    a) instanta careia ii este adresata cererea;
    b) numele si prenumele mediatorului care a mediat litigiul;
    c) numele si prenumele sau denumirea partilor procesului de mediere, domiciliul sau sediul acestora, numerele de telefon/fax, adresa electronica si alte date de contact;
    d) data incheierii tranzactiei;
    e) solicitarea partii interesate de a se confirma tranzactia si de a i se elibera titlul de executare silita a tranzactiei;
    f) dupa caz, datele de contact ale reprezentantului legal al reclamantului.
    (2) La cererea de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil si de eliberare a titlului de executare silita se anexeaza:
    a) tranzactia in original;
    b) conventia de mediere, daca o astfel de conventie a fost incheiata;
    c) copia de pe procesul-verbal privind incetarea procesului de mediere;
    d) dupa caz, actele ce atesta executarea partiala a tranzactiei.
    (3) Daca cererea a fost depusa cu incalcarea prevederilor prezentului articol, acesteia nu i se da curs, in conformitate cu art. 171.
    Articolul 489. Examinarea cererii de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil
    (1) Cererea de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil se examineaza in regim de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii, fara citarea partilor. Instanta trimite partii care se opune executarii benevole a tranzactiei copiile de pe cererea de confirmare a tranzactiei si de pe materialele anexate, stabilind un termen pentru prezentarea referintei.
    (2) Daca instanta considera necesar, aceasta convoaca partile interesate pentru audieri, instiintindu-le despre data, ora si locul sedintei, fara intocmirea procesului-verbal.
    (3) Judecatorul refuza confirmarea tranzactiei daca aceasta:
    a) contravine legii ori incalca drepturile, libertatile si interesele legitime ale persoanei, interesele societatii sau ale statului;
    b) a fost incheiata cu incalcarea prevederilor Legii cu privire la mediere.
    Articolul 490. Solutionarea cererii de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil
    (1) in cazul admiterii cererii, judecatorul emite o incheiere privind confirmarea tranzactiei, in care se indica:
    a) numarul dosarului si data eliberarii incheierii;
    b) instanta, numele și prenumele judecatorului care a emis incheierea;
    c) numele și prenumele sau denumirea partilor care au incheiat tranzactia, domiciliul sau sediul si, dupa caz, datele lor bancare, precum si alte date de contact;
    d) numele și prenumele sau denumirea partii care a solicitat confirmarea tranzactiei;
    e) constatarile si concluziile instantei privind admiterea sau respingerea cererii.
    f) caracterul executoriu al incheierii ramase definitive;
    g) termenul si modul de contestare a incheierii.
    (2) Concomitent cu emiterea incheierii prevazute la alin.  (1), judecatorul elibereaza si titlul executoriu, susceptibil de executare silita.
    (3) Daca se refuza confirmarea tranzactiei, instanta judecatoreasca pronunta o incheiere motivata, care poate fi atacata cu recurs.”
EXTRAS din
       Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302),
       Articolul 4. inlesnirile vizind taxa de stat
    (1) Sint scutiti de plata taxei de stat in instantele judecatoresti:
    113) partile – in cazul confirmarii tranzactiei de catre instanta judecatoreasca in cadrul unui proces de mediere care a avut loc in afara procesului civil;
     (7) Sint scutiti de plata taxei de stat pentru indeplinirea actelor notariale:
    a1) partile – in cazul investirii cu formula executorie de catre notar, in conditiile stabilite de lege, a tranzactiei incheiate intre persoane juridice in cadrul unui proces de mediere care a avut loc in afara procesului civil;
      Articolul 7. Restituirea taxei de stat
   Taxa de stat platita urmeaza a fi restituita partial sau integral in cazul:
    7l) finalizarii procesului de mediere prin tranzactie asupra tuturor pretentiilor sau cu impacarea partiala a partilor asupra pretentiilor patrimoniale, in cuantumul si in conditiile prevazute la art. 39 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere;


Conflictele nesolutionate – sunt pietrele care se depun pe suflet, deacea nu le colecta, deoarece cu timpul, vei cadea sub greutatea lor !

             Nu lasati conflictul sa  va cucereasca - veniti la  mediere !


PARTENERI